Dentalni implantati

Dentalni implantati

Implantologija dio je suvremene kliničke dentalne medicine. Dentalnim implantatom nadomješta se jedan ili više zubi koji nedostaju. Mogu se ugraditi u gornju i donju čeljust i tako zamijeniti korijen zuba koji nedostaje, a pored toga služe kao nosači za budući protetski rad (krunice, mostove ili proteze na implantatima). Postupak se izvodi u lokalnoj anesteziji, bez boli, i to najčešće u dvije faze: prva se faza odnosi na ugradnju implantata u kost i prekrivanje sluznicom, dok druga nastupa nakon razdoblja cijeljenja (3 – 6 mjeseci), kada se stavlja vanjski protetski dio, krunica, most ili proteza.

Implantat mora biti biološki prihvatljiv, odnosno ne smije izazivati reakcije organizma, mora biti biokemijski indiferentan, u tkivu ostati nepromijenjen i ne djelovati štetno na organizam. Važno je da ne stvara galvansku struju kao ni magnetsko polje, pa je najprikladniji materijal za izradu implantata titan. Implantate je najbolje staviti u slučaju nedostatka zuba bez obzira na to radi li se o samo jednome implantantu, o bezubnosti jedne strane ili pak cijele čeljusti. Implantat se može ugraditi pod uvjetom da je ostalo sačuvano dovoljno kosti. Pacijenti trebaju doći na opći pregled koji je sličan pregledu za bilo koji kirurški zahvat u lokalnoj anesteziji. Uz odgovarajuću oralnu higijenu implantati mogu trajati 10, 20, pa i više godina.

Prednost implantata leži u činjenici da nema potrebe za brušenjem susjednih zubi.