Oralna kirurgija

Oralna kirurgija

U našoj dentalnoj ordinaciji često se susrećemo s uobičajenim i kompliciranim vađenjem zubi. Neizrasli umnjaci ili slomljeni korjenovi zuba često se kirurški moraju odstraniti. Tijekom nicanja umnjaci mogu izazvati perikoronitis (upalu zubnog mesa) i u tome ih je slučaju potrebno odstraniti. Pored navedenoga, pružamo usluge uklanjanja cista, resekcija korijena (apicotomia ili odstranjivanje vrha korijena kada ne možemo napraviti reviziju punjenja, npr. kada je zub opskrbljen nadogradnjom i krunicom), amputacija korjenova, hemisekcija i drugih zahvata.